Çözümler

EMaC enerji otomasyonu ve enerjinin yönetimi konusunda ve endüstriyel otomasyon sistemleri, enerji şirketleri geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler portföyüne sahiptir. Yük Atma, Yük Alma, Generatör Kontrol, Arıza ayırma sistemleri, Senkronizasyon, Kontrol Merkezi, Mozaik Desk ve şebeke iletişimi, iletim-dağıtım otomasyon sistemleri, şebeke analizi ve kontrol merkezleri için haberleşme ağı tesis edilmesi ve enerjinin yönetimi için otomasyon çözümleri sağlar.
Güç Yönetim Sistemi

Güç Yönetim Sistemi

Güç Yönetim Sistemi’nin (PMS – Power Management System) amacı elektrik güç sisteminin sürekliliğini sağlamak, işletme emniyetini ve güvenilirliğini arttırmaktır. Enerji yönetimi, elektrik sisteminin sürekliliğini ve işletme emniyetini sağladığı gibi, güvenilirliğini, sürdürülebilirliğini ve bakımı kolaylaştırmak için bilgisayarlar ve ağ teknolojisi kullanımını sağlamaktadır.

Kontrol Merkezleri

Kontrol Merkezleri

SCADA sistemlerimiz enerji üretim, iletim -dağıtım ve enerji dağıtım merkezlerinin kontrol odaları için tasarlanmıştır. Çok sayıda özellik ve işlev içermekle beraber bir ve/veya birden fazla sistemi içine alan mimari yapı üzerinden, tüm yapıyı tek bir SCADA-PMS yapısı altında birleştiriyoruz.Haberleşme Çözümleri

Haberleşme Çözümleri

Güvenilir ve yönetilebilir bir iletim sistemi SCADA çözümleri ile sağlanmakta olup, güvenilir bir iletişim ağı ise SCADA sisteminin belkemiğini oluşturur. Kapsamlı tecrübe ve bilgi birikimi ile, iletişim ürünlerimizle güvenilir ve pratik çözümler sunuyoruz.
Dağıtım Merkezleri

Dağıtım Merkezleri

Dağıtım Merkezleri otomasyon ürünlerimiz, RTU üzerinden IEC 61850, IEC 60870-5-101,103,104 protokolleri ve bütünleşik bir yapı sağlayarak, güvenilir iletişim, izleme ve kontrol çözümleri sunmaktadır. Çözümlerimiz, RTU işlevselliği, Profibus, ProfiNET Slave, güvenilir görevler içeren programlanabilir mantık denetleyicisi işlevselliği (PLC Lojik) gibi tüm özellikleri içerir.


Endüstriyel Tesisler

Endüstriyel Tesisler

İletim sistemi üzerinden sağlanan enerji, dağıtım merkezleri üzerinden son kullanıcıya ulaştırılmaktadır. EMaC dağıtım merkezleri otomasyou çözümleri ile tutarlı ve güvenilir bir kaynak sunmak ve elektrik tüketicilerinin beklentilerini karşılar. EMaC Enerji Otomasyonu çözümleri sayesinde, güvenilirliği arttıran soft ve konvansiyonel kilitlemer üzerinden (interlock) güvenilirliği yüksek hizmetler sunar.


Mimik Mozaik Paneller

Mimik Mozaik Paneller

EMaC olarak SCADA sistemlerine yedeklilik esasına uygun Mozaik Panel çözümleri sunuyoruz. Mozaik Panellerimiz sayesinde dayanıklı ve enerji ağının elle ve/veya yarı otomatik kontrol edilmesine imkan sağlıyoruz.. Sinyal lambaları veya ses çerçevesi sayesinde bağlı sistemin durumunu etkin ve hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Operasyonlarınızı anahtarlar ve seçici şalterlerle yönetebilirsiniz. Sistemimiz SCADA - Kontrol Sistemini tam entegre şekilde tesis edilmektedir.