Sertifikalarımız

EMaC Kalite süreçlerine, müşteri geri bildirimlerine, çevre etki değerlendirmesine ve iş güvenliğine büyük önem verir. Önce insana değer verir. EMaC etik değerlere saygılıdır, kurallara ve ilgili mevzuatlara eksiksiz uyar.

EMaC ISO 9001 Sertifikası:


 

ISO 9001, güçlü müşteri odaklılık, üst yönetimin motivasyonu ve uygulanışı, süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirme gibi bir dizi kalite yönetim ilkesine dayanmaktadır. ISO 9001’i kullanmak, müşterilerin tutarlı, kaliteli ürünler ve hizmetler elde etmelerini sağlamaya yardımcı olur

 

 

EMaC ISO 14001 Sertifikası:


ISO 14001, bir organizasyonun çevre, organizasyonun kendisi ve ilgili taraflar için değerli çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Kuruluşun çevre politikasıyla uyumlu olarak, bir çevresel yönetim sisteminin amaçlanan sonuçları aşağıdakileri içerir:

* çevre performansının arttırılması;

* uyumluluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

* çevresel hedeflerin başarılması.

 

EMaC ISO 10002 Sertifikası:


 

ISO 10002, planlama, tasarım, işletim, bakım ve iyileştirme dahil olmak üzere bir organizasyon içindeki ürünlerle ilgili şikayetlerin işleme sürecinde rehberlik etmektedir. Açıklanan şikayet işleme süreci, genel bir kalite yönetim sisteminin süreçlerinden biri olarak kullanılmaya uygundur. ISO 10002 şikayetlerin ele alınmasının aşağıdaki yönlerini ele almaktadır:

 

 

 

  • Geribildirime açık (şikayetler dahil) müşteri odaklı bir ortam yaratarak, şikayetlerin çözümlenerek ve kuruluşun ürün ve müşteri hizmetlerini geliştirme kabiliyetini artırarak müşteri memnuniyetini artırma.
  • Personel eğitimi de dahil olmak üzere kaynakların yeterli edinimi ve konuşlandırılması yoluyla üst yönetim katılımı ve taahhüdü
  • Şikayetçilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımak ve bunları ele almak
  • Şikayet eden kişilere açık, etkili ve kullanımı kolay bir şikayet süreci sağlamak
  • Ürün ve müşteri hizmet kalitesini iyileştirmek için şikayetlerin analizi ve değerlendirilmesi
  • Şikayetlerin ele alınması sürecinin denetimi
  • Şikayetlerin ele alınma sürecinin etkinliğini ve verimliliğini gözden geçirmek

EMaC ISO 18001 Sertifikası:


OHSAS 18001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi – iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Her türlü organizasyonun sağlam ve sağlıklı iş sağlığı ve güvenliği performansına yardımcı olması için varolmaktadır. Uluslararası tanınmış ve yaygın bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir. “İşyeri tehlikelerini azaltmak ve çalışanların morallerini arttırmak” için yardımcı olur. Bu Yönetim Sisteminin ana amacı operasyonel riskleri ve tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Kuruluşunuzda mümkün olan en iyi çalışma koşullarını yaratmanıza yardımcı olur – sektör, müşteri gereksinimlerinin yanı sıra düzenleyici ve sözleşmeye dayalı gereksinimlerin karşılanmasını sağlar.
 

 

EMaC Patent Onayı :

Şirketimizin firma adı ve logosu Türk Patent Enstitüsünce “PATENT – Marka Tescili” belgesini almaya hak kazanmıştır.