Hakkımızda

Giriş

EMaC Enerji Yönetimi Mühendislik ve Danışmanlık Limited Şirketi, sektörde 20 yılı aşkın tecrübesi ile tesislerinizde enerji sürekliliğini, enerji arz güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini, güç şebekesinde oluşabilecek arızalarda tesisinizdeki kayıpları önleyici çözümler, enerji şebekenizin izleme ve kontrolüne yönelik çözümler üzerine faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz, Enerji Yönetimi, Enerji otomasyonu, SCADA Sistemi çözümleri, Dağıtım Merkezleri Otomasyonu, Güç Yönetim Sistemi Tasarımı ve servis hizmetleri üzerine kuruludur. Gömülü zeka uygulamaları ve doğru-gerçek zamanlı bilgileri kullanarak, enerji ağınızın izlenebilirliğini sağlıyor ve enerji arzınızın güvenliğini kontrol altında tutmanızı sağlıyoruz. Otomatik ve uzaktan yönetim işlevleri, koruma-kumanda koordinasyonu üzerinden ve enerjinin sürekliliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak sistemleri kuruyoruz.

Müşterilerimize özel çözümlerimiz, enerji üretici-tüketicileri ve kullanıcıları için enerji şebekelerinin akıllı yönetimlerini, arızalara karşı tesisleri güvenilir şekilde tutmayı ve kayıp maliyetlerini azaltmayı, kendi üretici kaynağı bululan tesislerde ise sürekli ve sürdürülebilir enerji arzını sağlar. Odak noktamız, müşterilerimizin enerji sürekliliğini, sürdürülebilirliğini ve operasyonel güvenliğini sağlamaktır.

Çözümlerimiz arasında: Güç Yönetim Sistemi (IEC 61850 – GOOSE tabanlı veya geleneksel Yedekli PLC Tabanlı Yük Yönetimi), Kontrol merkezleri için Enerji SCADA sistemleri, Koruma sistemi hesaplamaları ve selektivite, kararlılık analizi, dağıtım merkezleri için RTU’lar, Kesici ve Ayırıcı Kontrolü, Haberleşme tabanlı ağ çözümleri yoluyla tekrar kapama ve anahtarlama işlevlerinin sağlanması bulunmaktadır. Çözümlerimiz yeni tesislere uygun olduğu kadar, halen işletme halinde bulunan mevcut tesislere de uygulanabilir şekilde tasarlanmıştır ve hepsi pekçok farklı üreticilerin ürünlerine tam entegredir.

Şirket Bilgisi

EMaC Mühendislik Ticaret Ltd. Şti., 09.082017 tarihinde sektördeki deneyimleri 20 yılı aşan mühendisler tarafından kurulan, enerji otomasyonu ve çözümleri konusunda faaliyet gösteren, sektöründe uluslararası bir şirkettir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye, özel uygulamalar geliştirmeye, esnek servis ve destek ihtiyaçlarını anlamaya odaklanmıştır.

Hedefimiz, bugünün ve yarının akıllı şebekelerinde Primer ve Sekonder ekipmanların güvenli şekilde kontrol edilmesini sağlamaktır. Çözümlerimiz, dayanıklı, esnek, birlikte çalışabilir, sürdürülebilir ve müşterilerimizin yatırım maliyetlerini doğrudan kazanabilecekleri enerji sürekliliğini sağlamaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda enerji sürekliliği sağlamak için, çözümlerimizde sürekli iyileştirmeler yaparak ve özel uygulamalar geliştirerek, sektörümüzde aktif etkileşimlerle ilerliyoruz. Gelirimizin büyük bir yüzdesini araştırma ve geliştirme için harcıyoruz. Şirketimiz, çalışanlarına aittir ve müşterilerimizi başarılarımıza ortak olmaya davet ediyoruz. EMaC sadece hizmet alabileceğiniz bir mühendislik firması değil, deneyimleri müşterilerince takdir edilmiş; bilgi, destek ve güven veren bir çözüm ortağıdır.

EMaC etkileşimlere önem verir, sektöründeki kuruluşlar, dernekler ve basin yayın organları ile sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. EMaC Ekonomi Bakanlığı, Tübitak ve KOSGEB gibi kuruluşlarca desteklenmekte, ülke ekonomisi ve insanlık için değer yaratmayı hedeflemiştir.

EMaC bilgi üretir, geliştirir, uygular ve yaygınlaştırır.

Müşteriler

Müşterilerimiz özellikle EPC – Enerji Müteahhitlik Şirketleri, Rafineriler, Elektrik Üreten Şirketler, Gübre Fabrikaları, Şeker Fabrikaları, Havaalanları, Demir Çelik Şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri gibi enerji ihtiyacının vazgeçilmez olduğu kuruluşlardan oluşmaktadır.

Patent

Şirketimizin firma adı ve logosu Türk Patent Enstitüsünce “PATENT – Marka Tescili” belgesini almaya hak kazanmıştır.