Hizmetler

Destek ve Yardım Masası

EMaC Destek ve Yardım Masası Hizmetleri, müşteriler tarafından olayların çözümünde profesyonel ve hızlı olmak için oluşturulmuştur. Müşteri odaklılık ve birinci sınıf müşteri desteği sunabilmek EMaC için her zaman odak noktası olmuştur. Yardım Masasında çalışan  ile çalışan yetkin mühendis kadromuz çok deneyimli proje mühendisleri olup, telefon görüşmesi ve uzak terminal bağlantısı ile sorunların pek çoğunu çözebilmektedir. EMaC müşterileri ayrıca çeşitli destek seviyelerinden birini Uzaktan Destekle Temel Teknik Destek, Önleyici Bakım, Donanım ve Yazılım Bakımı, Sistem Bakımı ve Sistem İzleme ve Kullanılabilirlik Hizmeti konularında seçebilir. Böylece müşteri, kendi organizasyonumuzun bilgi ve kaynak düzeyine, sistemin kritikliğine ve gereksiz hizmetleri ödemek zorunda kalmamaya uygun seçeneklere sahiptir.

Proje Yönetimi

Yeni bir sistemin uygulanması sırasında tanımlanacak ve uygulanacak adımlar bulunmaktadır. EMaC’nin profesyonel proje yönetimi (International Project Management Guideline) bu görevlerde yardımcı olurken, süreç takipleri yaparak sistemden maksimum fayda sağlayarak doğru zamanda tanımlanır ve projenin zamanında ilerlemesini emniyet altına alınır. Daha büyük ölçekli projelerde, genellikle birkaç sağlayıcı vardır. EMaC, projenin kendi bölümü için proje yöneticisi rolüne ek olarak, proje için genel proje koordinatörü olarak hizmet verebilmektedir.

Eğitim

Master Station (SCADA) veya Outstations gibi karmaşık sistemlerin uygulanması sırasında, müşteri personelinin yeni sistemlerin yönetiminde ve kullanılmasında eğitilmesine ihtiyaç vardır. EMaC, benzer bir sistemi uygulayan pratik alıştırmalar üzerine yoğunlaşıldığı yüksek düzeyde özelleştirilebilir eğitimler sunar.

Danışmanlık Hizmetleri

EMaC, SCADA sistemlerine yönelik Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi alanında yetkindir. üşterilerin ihtiyaçlarını doğru, etkin belirlemek ve uluslararası standartlara uygun sistem kriterlerini ortaya koymak, şartnamelerine destek olmak ve mevcut işlerdeki systemin performans kriterlerini belirleyerek müşterileri yönlendirmekte, danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.