Elektrik Dağıtımı

EMaC, Sevk Merkezi’ndeki SCADA Ana İstasyonundan bağlantı kesici istasyonlarındaki aktüatörlere kadar uzanan, elektrik dağıtım şebekesinin yönetimi için kapsamlı bir ürün portföyüne sahiptir.

Sevkiyat Merkezi

Sevkiyat Merkezi seviyesinde, İskandinav ülkelerindeki en yaygın SCADA sistemi, 120’nin üzerinde şebeke şirketinin müşteri tabanına sahip olan Netcon 3000’dir.

Birincil Santraller

Birincil trafo merkezlerinin izlenmesi ve kontrolü için Netcontrol’in çözümleri Netcon 500 gateway ve RTU’yu temel alır.

İkincil Trafo İstasyonu İzleme

Netcon 100 veya NMS 100 sistemlerini kullanan sekonder trafo izleme sayesinde, kesintilerin ortalama süresi önemli ölçüde azaltılabilir.

 

Ayrıştırıcı İstasyonlar

Bağlantı kesme istasyonları için Netcontrol, uzaktan kumanda edilebilen ve hatalı alanları diğer dağıtım ağlarından izole etmeye yardımcı olabilen çok kutuplu çok sayıda aktüatör sunar.